Organización Administrativa

D. Martín Ramos Insua
Asesoramento Lingüístico
Dª Ruth Louro Luaña
Quenda de oficio
Dª Rebeca Cotelo Ramos
Contabilidade
D. Carlos Polo León
Biblioteca-Informática
D. Martín Ramos Insua
Asesoramiento Lingüístico
D. Carlos Polo León
Biblioteca – Informática
D. Manuel Arza Galán
Secretario Técnico – Gerente
Dª Ruth Louro Luaña
Quenda de Oficio
Dª Inmaculada López Domínguez
Quenda de Oficio
Dª Rebeca Cotelo Ramos
Contabilidad
D. Manuel Arza Galán
Secretario Técnico-Xerente
Dª Inmaculada López Domínguez
Quenda de oficio