Notificacións urxentes

En atención ao regulado no RD 463/2020, do 14 de marzo, que establece o estado de alarma e por razóns seguridade e preventivas, os servizos de atención do Colexio quedan temporalmente organizados da seguinte forma:

1. SEDE COLEXIAL DE EDUARDO PONDAL Nº 4

A atención levarase a cabo en horario de 9 a 14 h e de 17 a 19 h de luns a xoves; os venres en horario de 9 a 14.00 h.

Con carácter xeral, queda suspendida a atención presencial:

 • Atención a colexiados/as: prestarase a través de teléfono e de correo electrónico
 • Atención á cidadanía: só se atenderá a través de teléfono; só os casos urxentes e xustificados (dilixencias penais) serán atendidos con cita previa

2. SEDE NOS XULGADOS DAS FONTIÑAS

Ao se suspender os servizos de togas e de fotocopiadora, a sede do Colexio nos xulgados quedará pechada temporalmente.
Pediuse autorización ao xuíz decano e foi concedida que para causas urxentes os letrados e letradas de garda ou con dilixencias urxentes penais poidan facer as fotocopias necesarias directamente no xulgado de garda.

Ruégase a todos los colegiados y colegiadas hacer un uso responsable de las medidas descritas y, dentro de lo posible, tratar de evitar posibles picos horarios de mayor saturación en la red telefónica. Os agradecemos de antemano vuestra colaboración y comprensión. Seguiremos informando de las novedades o medidas que se vayan tomando.

NOTIFICACIÓNS.

 1. CARTA SR. DECANO
 2. O CXPX acorda a suspensión das actuacións xudiciais e dos prazos procesuais en todo o territorio nacional, garantindo os servizos esenciais
 3. Comunicado do Consello Xeral da Avogacía Española en relación coa aplicación do Real decreto 463/2020 do Estado de alarma no ámbito da Xustiza
 4. Resolución do Secretario de Estado de Xustiza sobre servizos esenciais na Administración de xustiza
 5. Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19
 6. Acordo da Sala de Goberno do TSXG
 7. Acordo Xuíz Decano Santiago de Compostela
 8. Nota da Mutualidade da Avogacia para solicitar aprazamento do pagamento das cotas
 9. Carta do Consello Xeral da Avogacía á Sra. Vicepresidenta do Goberno solicitando o aprazamento do pagamento das cotas de autónomos – RETA
 10. Xustificación de desprazamentos a centros de traballo ou despachos
 11. O CXPX establece que durante o estado de alarma só poderán presentarse escritos procesuais vinculados a actuacións xudiciais urxentes e sempre a través de LexNET
 12. Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19
 13. Circular informativa 06/2020
 14. Notificación xulgado decano
 15. Acordo da Comisión Permanente del CXPX de 16 de marzo
 16. Comunicado en relación á prestación de servizos esenciais no ámbito da Administración de Xustiza
 17. O CXPX establece que corresponde o xuíz decidir en cada caso sobre a modificación do réxime de custodia, visitas e estancias acordado nos procedementos de familia
 18. I Acordo Sr. Maxistrado Decano de Santiago de Compostela
 19. II Acordo Sr. Maxistrado Decano de Santiago de Compostela
 20. Guia practica de funcionamento aprobada polo TSXG durante o estado de alarma decretado polo covid-19
 21. Criterios relativos á execución do réxime de visitas e réxime de garda e custodia do xulgado de Arzúa
 22. Acordo do 16 de marzo de 2020, do Pleno do Tribunal Constitucional, en relación coa suspensión dos prazos procesuais e administrativos durante a vixencia do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo
 23. A resposta legal e institucional ao COVID-19. Manul do avogado