Notificacións urxentes

En atención ao regulado no RD 463/2020, do 14 de marzo, que establece o estado de alarma e por razóns seguridade e preventivas, os servizos de atención do Colexio quedan temporalmente organizados da seguinte forma:

1. SEDE COLEXIAL DE EDUARDO PONDAL Nº 4

A atención levarase a cabo en horario de 9 a 14 h e de 17 a 19 h de luns a xoves; os venres en horario de 9 a 14.00 h.

Con carácter xeral, queda suspendida a atención presencial:

 • Atención a colexiados/as: prestarase a través de teléfono e de correo electrónico
 • Atención á cidadanía: só se atenderá a través de teléfono; só os casos urxentes e xustificados (dilixencias penais) serán atendidos con cita previa

2. SEDE NOS XULGADOS DAS FONTIÑAS

Ao se suspender os servizos de togas e de fotocopiadora, a sede do Colexio nos xulgados quedará pechada temporalmente.
Pediuse autorización ao xuíz decano e foi concedida que para causas urxentes os letrados e letradas de garda ou con dilixencias urxentes penais poidan facer as fotocopias necesarias directamente no xulgado de garda.

Ruégase a todos los colegiados y colegiadas hacer un uso responsable de las medidas descritas y, dentro de lo posible, tratar de evitar posibles picos horarios de mayor saturación en la red telefónica. Os agradecemos de antemano vuestra colaboración y comprensión. Seguiremos informando de las novedades o medidas que se vayan tomando.

NOTIFICACIÓNS.

  1. CARTA SR. DECANO
  2. O CXPX acorda a suspensión das actuacións xudiciais e dos prazos procesuais en todo o territorio nacional, garantindo os servizos esenciais
  3. Comunicado do Consello Xeral da Avogacía Española en relación coa aplicación do Real decreto 463/2020 do Estado de alarma no ámbito da Xustiza
  4. Resolución do Secretario de Estado de Xustiza sobre servizos esenciais na Administración de xustiza
  5. Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19
  6. Acordo da Sala de Goberno do TSXG
  7. Acordo Xuíz Decano Santiago de Compostela
  8. Nota da Mutualidade da Avogacia para solicitar aprazamento do pagamento das cotas
  9. Carta do Consello Xeral da Avogacía á Sra. Vicepresidenta do Goberno solicitando o aprazamento do pagamento das cotas de autónomos – RETA
  10. Xustificación de desprazamentos a centros de traballo ou despachos
  11. O CXPX establece que durante o estado de alarma só poderán presentarse escritos procesuais vinculados a actuacións xudiciais urxentes e sempre a través de LexNET
  12. Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19
  13. Circular informativa 06/2020
  14. Notificación xulgado decano
  15. Acordo da Comisión Permanente del CXPX de 16 de marzo
  16. Comunicado en relación á prestación de servizos esenciais no ámbito da Administración de Xustiza
  17. O CXPX establece que corresponde o xuíz decidir en cada caso sobre a modificación do réxime de custodia, visitas e estancias acordado nos procedementos de familia
  18. I Acordo Sr. Maxistrado Decano de Santiago de Compostela
  19. II Acordo Sr. Maxistrado Decano de Santiago de Compostela
  20. Guia practica de funcionamento aprobada polo TSXG durante o estado de alarma decretado polo covid-19
  21. Criterios relativos á execución do réxime de visitas e réxime de garda e custodia do xulgado de Arzúa
  22. Acordo do 16 de marzo de 2020, do Pleno do Tribunal Constitucional, en relación coa suspensión dos prazos procesuais e administrativos durante a vixencia do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo
  23. A resposta legal e institucional ao COVID-19. Manul do avogado
  24. Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19
  25. Nota sobre a Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, elaborado polos Servizos Xurídicos do CXAE
  26. Resolución do ministro de xustiza do 13 de abril de 2020 pola que se adapta a prestación do servizo público de xustiza ao real decreto 487/2020, do 10 de abril
  27. Acordo do CGPJ.- levanta as limitacións á presentación de escritos por medios telemáticos
  28. Acordo gubernativo Decano do Partido Xudicial de Santiago de Compostela
  29. Guía visual para a tramitación da solicitude colectiva ERTES
  30. Nota informativa sobre o recoñecemento de oficio do aumento por fillos a cargo
  31. Acordos Xunta de Goberno
   1. Incremento da achega económica do colexio á póliza do seguro de responsabilidade civil dos colexiados/as (100.000 €/anualidade))
   2. Compra de material de protección (epi) para colexiados/as
  32. Circular 2/2020 da Secretaría Xeral da Administración de Xustiza que regula as notificacións nos expedientes xudiciais durante a vixencia do estado de alarma
  33. Comunicado do CGAE do 26 de abril: A avogacía rexeita pola súa ineficacia a habilitación do mes de agosto nos xulgados e tribunais
  34. Medidas económicas IcaSantiago
   1. Circular informativa 09/2020
    1. Modelo 1, folla de solicitude do préstamo
    2. Modelo 2, contrato de préstamo e adhesión
  35. Real Decreto-lei 16/2020, do 28 de abril, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza
  36. O CGPJ mantén a suspensión das actuacións xudiciais non esenciais ata o próximo 10 de maio
  37. Carta do Sr. Decano aos colexiados
  38. Acuerdo do TSXG “Incorporación gradual”
  39. O CGPJ aproba os criterios xerais para a elaboración dos plans de continuación da actividade xudicial polas Salas de Goberno dos órganos xurisdicionais. 11-05-20
  40. Orde JUS/394/2020, do 8 de maio, pola que se aproba o Esquema de Seguridade Laboral e o Plan de Desescalada para a Administración de Xustiza #ante o COVID-19. BOE 09-05-20
  41. Acordo do 6 de maio de 2020, do Pleno do Tribunal Constitucional, sobre cómputo dos prazos procesuais e administrativos que foron suspendidos por Acordo do 16 de marzo de 2020, durante a vixencia do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo. BOE 08-05-20
  42. Acordo gubernativo Xulgado Decano de Santiago: reincorporación traballo presencial
  43. Real Decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19
  44. Orde JUS/430/2020, do 22 de maio, pola que se activa a Fase 2 do Plan de desescalada para a Administración de Xustiza ante o COVID-19
  45. Acordo adoptado no día 23/05/2020 pola Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial
  46. Cómputo dos prazos procesuais e administrativos (alzamento das suspensións)