Abogados Jóvenes

Sede e inscripción

Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela
R/ Eduardo Pondal, 4, baixo
Tfno.: 981 581 713
Fax: 981 581 132
Solicitud de inscripción

Junta directiva
  • Presidenta: Victoria Beatriz Piñeiro Vidal
  • Secretario: Javier D´Amorín Camba
  • Tesorera: Julia Álvarez Martín
  • Vocales:
    • Vocal 1º: Beatriz Calavia Rodríguez
    • Vocal 2ª: Antía Celeiro Muñoz