Avogados Xóvenes

Sede e inscrición

Ilustre Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela
R/ Eduardo Pondal, 4, baixo
Tfno.: 981 581 713
Fax: 981 581 132
Solicitude de inscrición

Xunta directiva
  • Presidenta: Victoria Beatriz Piñeiro Vidal
  • Secretario: Javier D´Amorín Camba
  • Tesoureira: Julia Álvarez Martín
  • Vogais:
    • Vogal 1º: Beatriz Calavia Rodríguez
    • Vogal 2ª: Antía Celeiro Muñoz