Xulgados da Coruña

Decanato da Coruña
881881751
decanato.coruna@xustiza.gal


Servizo Común de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima
981185258
cidadan.vitimas.coruna@xustiza.gal


Rexistro Civil Exclusivo da Coruña
981185169
rexistrocivil.coruna@xustiza.gal


Servizo Común de Notificacións e Embargos
981185759
scne.coruna@xustiza.gal


Oficina de Rexistro e Reparto
981185258 / 881881692
reparto.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 1
981185225
instrucion1.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 2
981185235
instrucion2.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 3
981185245
instrucion3.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 4
981185255
instrucion4.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 5
981185265
instrucion5.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 6
981185118
instrucion6.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 7
881881119
instrucion7.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 8
881881662
instrucion8.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Menores
981185119
menores1.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 1
981185155
instancia1.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 2
981185165
instancia2.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 3
981182130
instancia3.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 4
981185185
instancia4.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 5
981185195
instancia5.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 6
981185205
instancia6.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 7
981185215
instancia7.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 8
981185274
instancia8.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 9
981185270
instancia9.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 10
981182194
instancia10.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 11
981182597
instancia11.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 12
881881138
instancia12.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 13
881881173
instancia13.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 14
881881796
instancia14.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Violencia sobre a Muller Nº 1
881881112
violencia1.coruna@xustiza.gal


Xulgado de Vixilancia Penitenciaria
981185109
vixilancia1.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 1
981185299
contencioso1.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 2
981182208
contencioso2.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 3
981182167
contencioso3.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 4
981182167
contencioso4.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Mercantil Nº 1
981182166
mercantil1.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Mercantil Nº 2
881881150
mercantil2.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 1
981185148
penal1.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 2
981185178
penal2.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 3
981185208
penal3.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 4
981182217
penal4.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 5
981185175
penal5.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 6
981182593
penal6.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 1
981185115
social1.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 2
981185126
social2.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 3
981185136
social3.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 4
981185146
social4.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 5
981181163
social5.coruna@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 6
881881783
social6.coruna@xustiza.gal