Como validarse na web

A web oculta aos simples visitantes unha serie de seccións e servizos que son únicamente de utilidade para os colexiados.

Para poder acceder a estas seccións e aos seus contidos é preciso “conectarse á web de colexiados”.

Para iso, no formulario que se encontra na parte superior de páxina web deberase introducir o usuario (Login) que é o número de colexiado con 4 díxitos (por exemplo: 1214, 0920, ..) e o contrasinal (nº de DNI sen puntos nin letra (por exemplo: 44800008) e pulsar o botón “ok”. Unha vez rematado este proceso xa terá acceso a todos os contidos do web.

Cando remate a consulta, debe desconectarse, premendo sobre a opción “desconectarse” ou, cando menos, deixar pechado o navegador para que a zona de contidos restrinxida a colexiados non poida ser accesible para persoas alleas ou non autorizadas.

Grazas, pola súa atención

Problemas? contacte con nós