Servizo de Asesoramento Lingüístico

O Servizo de Asesoramento Lingüístico do Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela pretende ser un espazo de formación, apoio e actualización continuada en materia de lingua para todos os colexiados/as e persoal en xeral relacionado coa avogacía.

A linguaxe é a ferramenta básica de comunicación para todos nós nas nosas relacións tanto persoais como profesionais. Alén disto, a linguaxe de especialidade, como é o caso da lingua do dereito, é unha peza fundamental de rigorosa exactitude e precisión no desempeño profesional. O estatus particular da linguaxe no eido xurídico debe ir acompañado necesariamente dunhas competencias -oral e escrita- capaces de superar con éxito as situacións comunicativas propias deste ámbito. Con este fin, este servizo procura prestarlles un apoio sólido aos letrados e letradas no emprego da lingua galega e contribuír, á vez, a asentar e potenciar o seu uso normal na procura da plena reincorporación á vida oficial.

Novas

Ver Todas

cons_cul_edu-cor