LEXNET

O ministro de Xustiza anunciou que a partir do 1 de xaneiro de 2016 os profesionais da Xustiza e os órganos xudiciais estarán obrigados a empregar os sistemas telemáticos existentes na Administración de xustiza para a presentación de escritos e documentos e a realización de actos de comunicación procesual, o que significa que nesa data o avogado deberá asumir como unha obriga máis o compromiso de acceso ou consulta ao sistema de notificacións a través de Lexnet, utilizando a súa tarxeta ACA que o acredita como letrado.