Xulgados de Pontevedra

Decanato da Pontevedra
986805994
decanato.pontevedra@xustiza.gal


Servizo Común de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima
986805994
cidadan.vitimas.pontevedra@xustiza.gal


Servizo Común de Notificacións e Embargos
986805319
scne.pontevedra@xustiza.gal


Oficina de Rexistro e Reparto
986805887
reparto.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Vixilancia Penitenciaria
986805143
vixilancia2.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 1
986805978
instrucion1.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 2
986805798
instrucion2.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 3
986805786
instrucion3.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Menores
986805698
menores1.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 1
986805896
instancia1.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 2
986805793
instancia2.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 3
986805782
instancia3.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 4
986805777
instancia4.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 5
886206404
instancia5.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 1
986805667
contencioso1.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 2
986805576
contencioso2.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 3
986805578
contencioso3.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Mercantil Nº 1
986805166 / 986805163
mercantil1.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Mercantil Nº 2
986805268 / 986805269
mercantil2.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 1
986805688
penal1.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 2
986805693
penal2.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 3
986805678
penal3.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 4
886206415
penal4.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 1
986805672
social1.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 2
986805150
social2.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 3
986805683
social3.pontevedra@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 4
886206423
social4.pontevedra@xustiza.gal