Convocatoria de cursos de lingua galega para adultos e colectivos no 2012

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicou unha nova convocatoria de cursos preparatorios das probas Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 para este ano 2012. A convocatoria dos cursos, que teñen carácter gratuíto, está destinada a persoas adultas en xeral e a colectivos que desexen organizar algún destes cursos.

O prazo para presentar as solicitudes remata o vindeiro 30 de xaneiro de 2012.

A oferta de cursos na cidade de Santiago de Compostela é a seguinte:

Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4
Código: CL1201215078016
Lugar: C. Sociocultural de Conxo
Rúa: praza de A. Aguirre
Datas: 26.03.2012 ao 31.05.2012
Horario: 11.00-13.30
Días: luns, martes, mércores e xoves
Código: CL2201215078017
Lugar. C. Sociocultural de Vite
Rúa: Carlos Maside, 7
Datas: 26.03.2012 ao 31.05.2012
Horario: 10.00-12.30
Días: luns, martes, mércores e xoves
Código: CL3201215078010
Lugar: Escola Oficial de Idiomas
Rúa: Ulpiano Villanueva, 1, 2
Datas: 06.03.2012 ao 22.05.2012
Horario: 12.00-15.00
Días: martes e venres
Código: CL4201215078011
Lugar: Escola Oficial de Idiomas
Rúa: Ulpiano Villanueva, 1, 2
Datas: 05.03.2012 ao 23.05.2012
Horario: 15.30-18.30
Días: luns e mércores
Código: CL3201215078018
Lugar: C. Sociocultural de Conxo
Rúa: praza de A. Aguirre
Datas: 27.03.2012 ao 31.05.2012
Horario: 10.00-12.30
Días: martes, mércores, xoves e venres
Código: CL4201215078012
Lugar: Escola Oficial de Idiomas
Rúa: Ulpiano Villanueva, 1, 2
Datas: 06.03.2012 ao 24.05.2012
Horario: 12.00-15.00
Días: martes e xoves