Lei 19/2015, do 13 de xullo, de medidas da reforma administrativa no ámbito da Administración de Xusticia e do Rexistro Civil

Zona privada de acceso exclusivo para colexiados
Para poder acceder ás zonas restrinxidas da web precisa validarse ca súa conta de colexiado.
¿Cómo validarse na web?
Existing Users Log In