Organización Administrativa

D. Manuel Arza Galán
Secretario Técnico-Xerente
D. Martín Ramos Insua
Asesoramento Lingüístico
D. Carlos Polo León
Biblioteca-Informática
Dª Rebeca Cotelo Ramos
Contabilidade
Dª Ruth Louro Luaña
Quenda de oficio
D. José Santiago Vilariño Vázquez
Xulgados – Quenda de oficio
D. David López López
Quenda de Oficio