Consultas en Liña

O servizo de asesoramento en liña ofrécelles a todos os colexiados e colexiadas a posibilidade de realizar consultas directas sobre calquera cuestión relacionada coa lingua galega. Para iso, debe compretar o seguinte formulario de contacto, asegurándose de indicar “Servicio de Asesoramento Lingüístico” no campo “Departamento” do devandito formulario. Ademáis, debe describir de xeito breve en que consiste a súa consulta.

Tras procesar a súa solicitude, enviarémoslle unha resolución da consulta no menor espazo de tempo posible a través do medio que resulte máis adecuado, preferentemente ao correo electrónico que nos facilite.