Avogacía Compostelá

Como froito do seu compromiso coa promoción do idioma propio de Galicia, o Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela publica periodicamente a revista colexial Avogacía Compostelá, editada integramente en galego. Esta revista inclúe, dende o seu segundo número de xullo de 2007, un espazo dedicado á normalización da lingua galega denominado “Ao Pé da Letra”.

 • Asimetría normativa e preterición práctica
 • A necesidade de promover o uso da lingua galega no funcionamento da Administración de xustiza en Galicia. Reflexións persoais a partir de datos históricos e sociolingüísticos
 • A responsabilidade individual no uso do galego por parte da avogacía
 • A normalización lingüística na Administración de xustiza: un avance pendente
 • Materiais para unha linguaxe xurídico-administrativa en galego, comprensible e de calidade
 • Avogacía. Sen lingua ou dereito propio?
 • Traballemos como galegos
 • Un xuízo oral (“bilingüe”) nunha vila galega no outono de 1942
 • Entrevista a Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia
 • Dereito á lingua que eu falo
 • Mediación, igualdade e lingua
 • Un pouco máis arriba da lingua
 • Un galego na administración de xustiza
 • O entremés dos xordos
 • Toma nota: O anafórico mesmo
 • A omisión da conxunción “que” e do artigo na linguaxe xurídica
 • Se falas galego por que non o escribes? Reflexión sobre os usos lingüísticos da avogacía gale
 • Unha xustiza máis xusta: O dereito a empregar a lingua propia na Administración de Xustiza
 • O uso das maiúsculas na documentación xudicial: os nomes das profesións e dos textos normativos
 • A linguaxe xurídica moderna: a precisión e a concisión nunha demanda
 • Entrevista a Luís M. García Mañá, xefe superior da Policía en Galicia
 • A Lingua Galega na praxe xurídica
 • Glosario de termos xurídicos dubidosos (castelán-galego)
 • Un traballo de todos
 • O xerundio: uso abusivo e principais usos incorrectos
 • Seminario de actualización e reciclaxe da lingua galega: principais modificacións introducidas no texto das normas no ano 2003