IV xornada “Xustiza e Lingua, reflexións para a normalización”

Ano: 2010

Cartel:

cartelIVxornada

Díptico:

dipticoIV

Vídeos da Xornada:

D. Anxo M. Lorenzo Suárez (Secretario Xeral de Política Lingüística)
D. Juan José Martín Álvarez (Director Xeral de Xustiza)
D. Manuel González González (Membro da RAG)
D. Fernando Fernández Leiceaga (Maxistrado do TSXG)
D. Xoan Antón Pérez Lema (Avogado)
Coloquio