Xulgados de Ourense

Decanato da Ourense
988687001
decanato.ourense@xustiza.gal


Servizo Común de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima
988687187
cidadan.vitimas.ourense@xustiza.gal


Servizo Común de Notificacións e Embargos
988687168
scne.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 1
988687021
instrucion1.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 2
988687078
instrucion2.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 3
988687049
instrucion3.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Menores
988687107
menores1.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 1
988687033
instancia1.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 2
988687040
instancia2.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 3
988687026
instancia3.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 4
988687097
instancia4.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 5
988687173
instancia5.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 6
988687198
instancia6.ourense@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 7
988687668
instancia7.ourense@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 1
988687154
contencioso1.ourense@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 2
988687161
contencioso2.ourense@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 1
988687085
penal1.ourense@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 2
988687091
penal2.ourense@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 1
988687112
social1.ourense@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 2
988687118
social2.ourense@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 3
988687124
social3.ourense@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 4
988687417
social4.ourense@xustiza.gal