Xulgados de Santiago de Compostela

Decanato da Santiago
981540353
decananto.santiago@xustiza.gal


Servizo Común de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima
981540358
cidadan.vitimas.santiago@xustiza.gal


Servizo Común de Notificacións e Embargos
981540363
scne.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 1
981540427
instrucion1.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 2
981540397
instrucion2.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Instrución Nº 3
981540433
instrucion3.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 1
981540389
instancia1.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 2
981540420
instancia2.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 3
981540403
instancia3.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 4
981540408
instancia4.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 5
981540415
instancia5.santiago@xustiza.gal


Xulgado de Primeira Instancia Nº 6
881997114
instancia6.santiago@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 1
981540463
contencioso1.santiago@xustiza.gal


Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 2
981540346
contencioso2.santiago@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 1
981540450
penal1.santiago@xustiza.gal


Xulgado do Penal Nº 2
981540457
penal2.santiago@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 1
981540439
social1.santiago@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 2
981540445
social2.santiago@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 3
881997124
social3.santiago@xustiza.gal


Xulgado do Social Nº 4
881996232
social4.santiago@xustiza.gal